Vluchtelingenwerking

Missieverklaring

Vanuit Booms Welkom Vluchtelingenwerking
verwelkomen we mensen die zich genoodzaakt voelden om hun land, hun bezittingen en hun naasten te
verlaten en die momenteel (willen) wonen in de Rupelstreek.

Ons streven is te ondersteunen waar (nog) niet beantwoord wordt aan basisbehoeften en -rechten zoals wonen, beschikken over een inkomen, het ontplooien van talenten,… Vanuit de overtuiging dat grote diversiteit een samenleving grote rijkdom biedt,
willen we respectvol en gelijkwaardig samen oplossingen zoeken voor diverse noden van diverse mensen.

We engageren ons om nieuwkomers te ondersteunen bij het zetten van de eerste stappen in onze samenleving, mee bouwend aan een menswaardig
bestaan waar geen plaats is voor de schending van grondrechten. Hierbij zetten we ons ook in om zowel
de samenleving als het beleid te sensibiliseren.

Booms Welkom wil bijdragen aan een realistische beeldvorming omtrent vluchtelingen en streeft naar
een lokale beleidsvoering die gestoeld is op een menswaardige en warme ontvangst en opvang van vluchtelingen.

 

Op zoek naar huurwoningen

artikel p1artikel p2artikel p3artikel p4